Varendonck College


Nieuwe leerlingen werven wordt voor onderwijsinstellingen steeds belangrijker maar ook lastiger. Het is dus zaak om aansluiting te houden bij de belevingswereld van kinderen en ouders. Vanuit een heldere positionering werd door kikke een nieuwe huisstijl ontwikkeld en geïmplementeerd. Met deze huisstijl als basis hebben we diverse voorlichtingsmaterialen ontwikkeld.

/ posters / online / signing / advertenties / brochures / magazine / logo / huisstijl / stationary /